Waarom houdt gij bijen?

Bijen zijn wild. Daarom houden we bijen. Het is een oerinstinct, dat we volgen.Bijen kunnen om verschillende redenen interessant genoemd worden. Bijen zijn alleen reeds interessant, omdat het insecten zijn. Hun bouw wijkt af van de overige huisdieren, die we om ons heen gewend zijn. Men kan zich geen grotere tegenstelling denken – en dat niet zozeer vanwege hun uiterlijke verschijning, als wel vanwege de inwendige bouw, de verschillende organen en hun functies: de maag en de spijsverteringsorganen,het hart en de bloedsomloop, de geslachtsorganen en de manier, waarop ze zich voortplanten, de zintuigen en het hele zenuwstelsel, ze functioneren anders, dan bij de vogels en de zoogdieren.

Bijen zijn interessant, omdat het nuttige insecten zijn. Ze gaan van bloem tot bloem om stuifmeel te verzamelen en de nectar te puren diep uit de bloemkelk. Dit stuifmeel en de nectar, die ze nog verwerken tot honing, moeten dienen tot voedsel voor henzelf en voor hun broed. Maar ondertussen brengen ze, gaande van bloem tot bloem, het stuifmeel van de ene bloem over op de andere. Dus doende vervullen ze, ongewild, een bemiddelende rol bij de bevruchting van onze fruitbomen, groentes en klein fruit. En de honing die ze opleggen voor zich en hun broed is een kostelijk voedsel ook voor den mens honing is niet alleen een voedingsmiddel, honing is ook een genotmiddel, versterkend en een geneesmiddel tevens.

Bloemenhoning van de Schiffelerhof from Mark Handels on Vimeo.

Zonder de bijen zou de plantenwereld er binnen korte tijd heel anders uitzien. De kleurige bloemen, die nu ons oog verrukken, zouden de velden niet langer tooien.

Honing is een hemelse gave. De bloemen scheiden de nectar af. De bijen verzamelen de nectar en maken er honing van. Maar de hemel moet het begunstigen. De zon moet schijnen zal de nectar vloeien, en de elementen beïnvloeden het gedijen der bijen ten allen tijde. Een koe geeft melk het hele jaar door, een varken wordt in zijn hok ook bij slecht weer vet, kippen, eenden en ganzen leggen ook dan nog hun eieren, maar de honingpot blijft leeg,bijen op raat onherroepelijk leeg, wanneer de hemel het niet begunstigt. Het is dwaas bijen huisdieren te noemen. Wie koeien, varkens, schapen, kippen, eenden of ganzen houdt, heeft het product, waar het om gaat, om zo te zeggen in zijn hand, wie bijen houdt, moet het afwachten. Hij is afhankelijk van factoren, die hij niet in de hand heeft. Hij is als de jager die achter het wild aanloopt.

Bijen zijn wild. Ze zijn nog even wild als voor zoveel tienduizenden van jaren, toen ze voor het eerst opdoken binnen de gezichtskring van den mens. Wanneer men aan die eerste tijden terugdenkt, toen de bijen nog huisden in de holle bomen van het Europese oerwoud en daarnaast een moderne bijenstand stelt, dan lijkt dit vreemd. Maar wanneer men het zuiver handwerksmatige wegdenkt en de bijen neemt, zoals ze zijn, dóórdringt tot hun eigen manier van leven, dan komt men voor feiten te staan, die nog even onveranderlijk bestaan als toen en waaraan men nog niets heeft kunnen veranderen. Men heeft de hij nog niet weten te temmen.Maar dat is het nu juist, wat de bij voor ons zo interessant maakt, wat ons heeft gedreven tot het houden van bijen. Het is dat, wat het houden van bijen onderscheidt van het houden van huisdieren. Zeer zeker, wij zijn cultuurmensen geworden. Ons leven gaat langs veiliger banen. Ons kwelt niet meer de onzekerheid omtrent het eerste, het allernoodzakelijkste levensonderhoud. Maar nog leven in ons de primitieve instincten van den jager, van den visser en van den bijker, die de wouden introk, onzeker van wat hij mee thuis zou brengen. En het is een genot aan deze instincten toe te geven, al is het maar bij tijden, bij wijze van ontspanning, als spel, liever nog bij wijze van sport.

admin-bijen2

lees meer