Afbeelding1moestuin 1984De moestuin is het oudste project van de Schiffelerhof. Nog voor de renovatie van de hof in 1985 hadden de bewoners van de nog niet gerenoveerde schiffelerhof een moestuin aangelegd in de huidige boomgaard. Na de renovatie van de hof is de moestuin verplaatst naar de huidige locatie (ten westen van de hof) en beslaat een oppervlakte van ca. 25 x50 m.
De opzet van de tuin is het verbouwen van gezonde groenten voor eigen gebruik.
Omdat de tuin niet groot genoeg is zijn we niet zelfvoorziendend.

Al vanaf het begin wordt er ecologisch getuinierd. Dat wil zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen; de beginselen van de vruchtwisseling worden toegepast en als bemesting wordt kompost of dierenmest gebruikt.

Als uitgangspunt voor onze vorm van tuinieren wordt het handboek ecologisch tuinieren (een uitgave van VELT) gebruikt.

De tuin is onderverdeeld in 14 bedden, waarvan een bed gebruikt wordt voor kruiden.IMG_4884
De diverse gewassen (vrucht-, peul-, blad- en wortelgewassen, kool, aardappel) roteren over de overige bedden. Ieder jaar wordt er een nieuw tuinplan opgesteld, waarbij vooral wordt gekeken naar de plek van de aardappelen en de kolen i.v.m. het voorkomen van diverse ziektes. De tuin wordt onderhouden door 9 bewoners; ieder tuinlid heeft de verantwoording over een of twee bedjes en kan naar eigen inzicht zijn bed bewerken en vruchtbaar maken. Dat wil zeggen al dan niet spitten; al dan niet mulchen etc. De bemesting wordt aangepast aan het e verbouwen gewas

De bewoners van de hof betalen een jaarlijkse bijdrage van 16 euro voor de aanschaf van zaden, plantgoed, gereedschap etc en kunnen dan vrij uit de moestuin oogsten. Wij proberen het aanbod zo veelzijdig mogelijk te maken en experimenteren graag met nieuwe gewassen en vergeten groenten .De moestuin draagt in grote mate bij aan de saamhorigheid op de hof en is een prettige ontmoetingsplaats voor de bewoners.