1
1

 

Het caumerbeekdal

De naam ‘Caumer’ betekent koude, frisse bron. De Caumerbeek vindt zijn oorsprong nabij de Bovenste Caumer. Deze beek heeft in de geschiedenis van Heerlen een grote rol gespeeld. Dat begon al in de tijd van de Romeinen, die het water uit de beek gebruikten voor hun badhuis ‘De Thermen’. Later was de beek vooral van belang voor de watervoorziening en energielevering van maar liefst vijf watermolens. Twee van deze molens, de Caumermolen en de Oliemolen, zijn nog in het gebied terug te vinden, maar hebben tegenwoordig een andere bestemming.

Aambos

Het Aambos is een oud hellingbos in het centrum van Heerlen. Tegenwoordig is het ingericht als wandelpark met een dierenverblijf en hertenkamp. Het parkgebied is een groengebied van 45 hectare langs de bovenloop van de Caumerbeek. Het gebied bestaat uit een beekdal en helling die grotendeels begroeid zijn met oude hellingsbossen en is gelegen aan de voet van de Molenberg. Het bos wordt omringd door onder andere de Oliemolen, de piramide van Scouting Kapelaan BerixHuize De Berg en het Monseigneur Laurentius Schrijnenhuis. De hoofdingang ligt op de kruising van de Putgraaf en de Groene Boord.

Imstenradebos

Het Imstenraderbos is een hellingbos dat zich bevindt tussen de buurtschappen Benzenrade en Imstenrade. Oorspronkelijk besloeg dit bos 29 ha en was eigendom van de gemeente Heerlen. In 2010 werd het gebied, nu in totaal 65 ha bedragend, overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten. Op 16 ha braakliggende grond werd nieuw bos aangeplant.

Het betreft een eeuwenoud loofbos met eik en beuk. Tot de flora behoort Slanke sleutelbloemBosereprijs en Eenbes, welke groeien op kalkrijke lössbodem. In het noordwesten van het gebied, bij de Benzenraderhof, ontspringt de Geleenbeek. Het bos bevindt zich op de steile helling van de grub waarin deze beek tevoorschijn komt. In de hellingen waren vroeger kleinschalige groeven voor kalk, zand en grind in bedrijf.

Dwars door het bos, van zuidoost naar noordwest, loopt de Benzenraderbreuk die ook bovengronds is waar te nemen.

Tot ongeveer 1800 behoorde het bos bij een landgoed. De grensstenen die het bezit markeren herinnren hier nog aan.

In 1908 bouwde een rijke reder aan de rand van het plateau een kasteelachtige villa, in de volksmond Kasteel Imstenrade genoemd, die omgeven wordt door een tuin uit 1928. Het pand was later in handen van de missiezusters die er een kapel en een klooster bijbouwden. Het gebied wordt omringd door oud landbouwgebied.

Wilhelminaberg

De Wilhelminaberg is een kunstmatige heuvel op het grondgebied van de gemeente Landgraaf. De heuvel heeft een hoogte van 239,2 meter boven NAP.

De steenberg is ontstaan als afvalberg van de Staatsmijn Wilhelmina die daar van 1906 tot 1969 gevestigd was. Deze berg was de grootste steenberg van Nederland met een hoogte van 93m en een volume van meer dan 20 miljoen m3. Na de sluiting van de mijn was het aanvankelijk de bedoeling de steenberg af te graven, maar een berekening toonde aan dat dit een dure aangelegenheid zou worden die 20 jaar in beslag zou nemen.

Onder het motto “van zwart naar groen” kreeg het gebied een recreatieve functie; recreatiegebied Strijthagen (vernoemd naar de Strijthagerbeek en Kasteel Strijthagen). De steenberg werd met 20m verlaagd, waarbij het vrijgekomen materiaal benut werd om de hellingen minder steil te maken, en beplant. Tegenwoordig is dit het toeristisch-recreatief gebied genaamd Park Gravenrode.

Corisberghoeve

De Corisberg is een kleinschalige woon- en werkgemeenschap, ontstaan uit een ouderinitiatief. Mensen met een ontwikkelingsstoornis vinden er een veilige, vertrouwde woonomgeving en een zinvolle werkplek.

De Corisberg is een monumentale carréboerderij, midden in het groen van de stad Heerlen. De Hoeve ligt in het Caumerbeekdal, een prachtig natuurgebied.
Het is een biologisch-dynamische boerderij met een gemengde bedrijfsvoering. We hebben er koeien, lammeren, kippen en een tuinderij. Ook wordt aan weiland- en landschapsbeheer gedaan en vind je er een boomgaard met hoogstamfruit en een bessentuin. Je kunt er dan ook diverse werkzaamheden ontplooien. En niet alleen agrarische activiteiten. Zo worden er koeken en wafels gebakken en jam en chutney gemaakt. Al onze producten – groenten, fruit, eieren, vlees, gebak en inmaak – verkopen we in onze eigen boerderijwinkel.