1
1

 

Vereniging van Eigenaren (VVE)

Alle eigenaren van een woning op de Schiffelerhof zijn automatisch lid van de VVE Schiffelerhof en daarmee mede-eigenaar van de hele boerderij. Iedere eigenaar van een woning is verplicht om met de andere eigenaren te zorgen dat het gebouw in stand blijft. Bijvoorbeeld door het bijhouden van het schilderwerk of onderhoud van de gezamenlijke ruimtes. Elk jaar wordt er een begroting opgesteld voor de onderhoudswerkzaamheden voor de komende 5 jaren, en de uitgaven van het afgelopen jaar worden verantwoord. Vergaderingen van de VVE vinden minimaal twee maal per jaar plaats en worden bijeengeroepen door de gekozen voorzitter.

Stichting Exploitatie Schiffelerhof

De administratie en het dagelijkse bestuur is door de VVE uitbesteed aan een stichting waarin enkele bewoners en twee externe adviseurs zitting hebben voor resp. financiële en bouwtechnische adviezen. Deze stichting is eigenaar van een 4-tal huurappartementen op de Hof. De stichting stelt ook één van de bewoners tot huismeester aan, als direct aanspreekpunt voor allerlei dagelijkse wissewasjes.

Vereniging van Bewoners (VVB)

Naast de VVE is er een actieve Vereninging van Bewoners waarin alle bewoners van de Schiffelerhof maandelijks de lopende zaken bespreken die spelen rond de Hof, haar bewoners en de verschillende projecten (zoals dieren, moestuin; zie elders op deze site). Maandelijks is er een werkdag waar iedereen naar vermogen en interesse mee-klust om de Hof een prettige woonomgeving te laten blijven.