Bloemenweide

In het verlengde van de boomgaard, ligt een naar het zuiden gekeerd stukje bloemrijk droog grasland. Door het maaisel af te voeren, hopen we grond te verschralen en de soortenrijkdom te bevorderen. Er groeit o.a. sint-janskruid, rolklaver en het heerlijk honingzoet geur ende echt walstro.

‘s Zomers gonst het er van de insecten en is het getjirp van de sprinkhanen en krekels tot midden in de nacht te horen. Ieder jaar komen we wel een exemplaar van de grote groene sabelsprinkhaan tegen en van de vlinders zijn het zandoogje, azuurvlinder en de sint-jansvlinder, de meest voorkomende soorten.

Welke zoogdieren allemaal gebruik maken van de diverse wildwissels, die de wei doorkruisen, is niet helemaal duidelijk. Zeker is, dat een haas er regelmatig op bezoek komt. Het droge grasland is een van de vele kleine biotopen die de hof rijk is.
Zo kunnen we bijvoorbeeld op enkele vochtige muren van de binnenhof de beschermde tongvaren en steenbeekvaren bewonderen en elders, in de buurt van het kleinfruit, de wespenorchis.